2006-02-26

Ett skattetekniskt problem

Sedan den lille kom ser jag inte längre på TV, men från tiden Före Sonen så minns jag programmet Extreme Home Makeover. Det var tänkt att komma i en svensk upplaga, men skattmasen gör fälleben och projektet skjuts på framtiden.
Det skjuts upp av skattetekniska skäl. Vi har gjort två oberoende utredningar som visar att man inte kan undkomma inkomstbeskattning [...om man är med i ExHoMover, får man anta]. Deltagarna måste helt enkelt skatta för de tjänster de får, säger Göran Ellung.

Om det är fastighetsskatten eller inkomstskatten som gör sig gällande är svårt att få fram från Resuméartikeln, men det kanske kan kvitta. Sorglustigt är det i vilket fall.
"Det här skattetekniska problemet har inte funnits i andra länder."

Ska man skratta, gråta eller flytta utomlands?