2006-02-26

Ett skattetekniskt problem

Sedan den lille kom ser jag inte längre på TV, men från tiden Före Sonen så minns jag programmet Extreme Home Makeover. Det var tänkt att komma i en svensk upplaga, men skattmasen gör fälleben och projektet skjuts på framtiden.
Det skjuts upp av skattetekniska skäl. Vi har gjort två oberoende utredningar som visar att man inte kan undkomma inkomstbeskattning [...om man är med i ExHoMover, får man anta]. Deltagarna måste helt enkelt skatta för de tjänster de får, säger Göran Ellung.

Om det är fastighetsskatten eller inkomstskatten som gör sig gällande är svårt att få fram från Resuméartikeln, men det kanske kan kvitta. Sorglustigt är det i vilket fall.
"Det här skattetekniska problemet har inte funnits i andra länder."

Ska man skratta, gråta eller flytta utomlands?

2006-02-14

En liten grupp extremister

Läs gärna igenom följande uttalande av Sveriges utrikesminister Laila Freivalds (som ju inte är någon favorit här på Drullestigen).

Det är fruktansvärt att en liten grupp extremister utsätter svenska personer och svenska intressen för uppenbar fara. I den upphettade stämning som råder ser jag oerhört allvarligt på detta. Detta är en liten grupp som inte har något stöd i vårt land.


Vad är det hon säger, människan?

Nej, det handlar inte om att hon fördömer några av de uppviglingar och direkta uppmaningar till mord som demonstrerats av muslimer världen över de senaste dagarna.

Tvärt om, här är det dhimmitud på riktigt: Om Nisse blir upprörd på Kalle så kanske Nisse slår Pelle.

Och det är något som Kalle ska hållas ansvarig för, inte Nisse. För Nisse vet inte bättre; han är ju dum och slåss så det vet ju alla att det är bäst att hålla sig vän med honom.

Uttalandet finns även på arabiska, så att Nisse inte ska ge sig på Pelle.


Samtidigt skickar UD personal till ett webhotell för att berätta om hotbilden som webhotellet ställs inför om den inte stänger ner en hemsida som kan antas uppröra Nisse.

"Den politiker som agerar för att avbryta en publicering tar på sig ett mycket stort ansvar" säger Lars Leijonborg klokt i sin KU-anmälan av utrikesministern.

2006-02-06

12 bilder


Det äcklar mig att så många muslimer och deras apologeter är så villiga att söka upp offerrollen, och med den som sköld mörda, bränna och skövla.

För övrigt har jag sagt upp min prenumeration på Sydsvenskan och är oerhört tacksam över att internet finns.