2004-09-03

Ondskan tar plats


Idag har den muslimska terrorn ånyo lyft sitt unkna anlete fram i luften och visat upp vad skändligheter den är i stånd att frambringa. Det är för mig omöjligt att inte att känna annat än avsky för dessa oförsvarliga gärningar.