2004-09-28

...to overestimate conspiracy and calculation and underestimate incompetence and fortuity


Alltid läsvärde Peter Wolodarski skriver i DN den 24 september om TCO:s kommunikationschef Karin Hallgren som i radio dömde ut statistik från Riskförsäkringsverket.

Den statistik som pekar på att yngre är mer slappa/generösa/liberala i sin tolkning av rätten att sjukskriva sig, statistik som inte alls stödjer TCO:s analys om att huvudproblemet är "ett pressat livspussel, slimmade organisationer, högt arbetstempo, bristande inflytande och otillräcklig rehabilitering".

Vid en förfrågan om de undersökningar som hennes argumentation bygger på får Wolodarski inget svar och avslutar:

"Det finns en generationsskillnad i inställningen till sjukförsäkringen. Dessutom verkar människor i alla åldersgrupper ha en diffus uppfattning om hur socialförsäkringarna får användas. TCO har med väldig energi försökt motsäga dessa fakta. Men hittills har Rogers [Mörtvik, TCO:s samhällspolitiske chef] sifferbank visat sig ha problem med bokföringen."

Karin Hallgren svarar den 25 september i DN och på TCO:s hemsida (som beskriver sig som den "första sidan för arbetslivsfrågor" - tja, det är ju också en slogan).

Hon avslutar med en fånig syrlighet: "Och Peter, hoppas du hör av dig snart igen. Vi lovar att leverera underlaget snabbare nästa gång."

Som vore det förmätet att begära att de resultat man säger offentligt ska kunna härledas. Som vore Wolodarski blott en gnällspik och alla överens om att TCO är Guds/regeringens bästa barn.

Men inte heller denna gång har Hallgren torrt på fötterna. Wolodarski i DN två dagar senare:.

"I en Sifoundersökning från 2002 uppgav cirka 5 procent av dem som hade arbete att de någon gång sjukskrivit sig utan att vara sjuka. Gruppen under 30 år avvek inte från övriga", skrev Hallgren (25/9).

DN bad vänligt att få se underlaget. Då framgick att siffran 5 procent var korrekt, men att personer under 30 år avvek påtagligt från övriga. Skillnaden var till och med statistiskt signifikant; 17 procent i gruppen 15-29 år hade svarat ja. Det är ungefär tre gånger så många som andelen 5 procent, det vill säga genomsnittet för alla åldrar.

Efter ett samtal i går med Sifo framkom dessutom att den aktuella mätningen inte var TCO:s, vilket kommunikationschefen hävdat, utan Ica-Kurirens.

Ja, där ser man.

Men själva grundfrågan, att yngre ser friare på allmänna försäkringar enligt Riksförsäkringsverkets studie (PDF) (särskilt sid 4-7), är inte alls förvånande. Det är ett naturligt resultat av kravställarmentaliteten som bland annat fackföreningarna odlat: fokusera på dina rättigheter, ignorera skyldigheterna.

Varje rättighet balanseras av en skyldighet. Annars är det ett privilegium.

2004-09-03

Ondskan tar plats


Idag har den muslimska terrorn ånyo lyft sitt unkna anlete fram i luften och visat upp vad skändligheter den är i stånd att frambringa. Det är för mig omöjligt att inte att känna annat än avsky för dessa oförsvarliga gärningar.

Förvarning om tomrumMånga av träden runt om här i Malmö har fått röda kryss sprejade på sig av en melankolisk man som med tungt huvud utför sin plikt. Det innebär att de, liksom ett helt gäng förra året, har drabbats av almsjukan och kommer att sågas ner.

Holländska almsjukan är en svampsjukdom som sprids av en del skalbaggar. Dessa enorma, tysta träd som i vissa fall stått i hundratals år tappar sin gröna färg i delar av kronan, löven försvinner, och träden äts upp inifrån. De nedsågade träden är likt uppgrävda avloppsrör - ihåliga, med en mosig brun massa i mitten.

Det hela har pågått i Europa sedan efter kriget, när den uppstod i Holland (därav namnet, får man förmoda).

Jag läser nu att Dutch-elm disease även har drabbat även Minneapolis.

Det är trist, men på en futtig skala.