2004-01-03

Ännu en rödgrön lögnare


Mediaposören Gustav Fridolin åkte till Israel för att bli arresterad tillsammans med andra våldsromantiker från propalestinska International Solidarity Movement (väl kända hos oss läsare av Little Green Footballs).

De protesterade mot Israel och bygget av säkerhetsbarriären/muren längs den gröna linjen vid Budrus, på samma sätt som ISM tidigare har försökt skydda terroristers tunnlar in i Israel. Fridolin greps och är nu i Sverige igen.

Man har fått mig att skriva på ett papper om att jag lämnade landet frivilligt, samtidigt som poliser med skarpladdade vapen förde mig i en gallerfördsedd bil till flygplatsen. Hur mycket frivillighet det finns i det får väl var och en avgöra.

Vapen och galler, det låter dramatiskt. Men var finns poliser med oladdade pistoler? Och på Västbanken har nog gallret på polisbilarna som främsta uppgift att skydda dem inuti bilarna mot stenkastning än att hålla kvar naiva miljöpartister.

Fridolin säger det inte rent ut, men antyder att han tvingades ur landet. Han har skriftligen intygat en sak, men mumlar nu motsatsen. Det är en hycklande råtta, inget annat. Som nu vill att riksdagen betalar resan.