2003-12-27

Vad händer i ett samhälle där få vill ta risker?Ta en kvart och läs och tänk igenom en intressant essä i Access, skriven av Magnus Henrekson, professor på Handelshögskolan i Stockholm:

Det sägs ofta att välfärdsstaten gör det lättare att ta risker, men i själva verket är den ofta konstruerad precis tvärtom; den som tar risker hamnar utanför socialförsäkringssystemen. Det är löntagare ställda inför detta dilemma som entreprenören skall försöka rekrytera.

Sannerligen.

Utan ett djupgående omtänkande, där samhället bejakar att de som skapar värdena på plats också får dela dem på ett rimligt sätt, går det inte att få den utväxling alla, inte minst de ledande politikerna, säger sig vilja ha. Man kan fråga sig vilket rättvisebegrepp som ligger bakom dagens regler, där uppsidan i form av kapitaltillväxt självklart skall tillfalla den som råkade ha pengar från början, trots att detta bara är en av de nödvändiga ingredienserna för att bygga ett innovativt och framgångsrikt företag.

Jag ser fram emot den dag då Svenska Spel inte längre är framgångsrikt.

Jag ser fram emot den dag då människor hellre satsar pengar för vinst i grannens spännande idéer, i kusinens möbelprojekt eller i att utveckla affärerna från ens egna kontakter med den där lampfabriken i Estland.