2003-12-21

De gröna slår tillbaka


På Sydsvenskans allt konstigare kulturdel skrev härom dagen en gästprofessor vid Malmö Högskola om den skeptiske mijökämpen Bjørn Lomborg och dömde ut honom som icke-vetenskaplig och jämförde honom med Stalins proletär-vetenskapare TD Lysenko som naturligtvis inte stod för något som kan kallas vetenskap.

Det är förvånande att en tidning släpper in stryk-artikel om Lomborg nu, efter en lång diskussion (se bland annat här) om de överhysteriska reaktioner som Lomborgs bok mött, och när danska Videnskapsministeriet dömer ut just den kritik som gästprofessorn hänvisar till med att den står "i klar modstrid med normerne for god videnskabelig skik".

Men gästprofessorn skriver:
Precis som i Lysenkos fall grundar sig inte Lomborgs inflytande och makt på vetenskapligt arbete utan på en sorts praktisk handling, nämligen manipulerandet av statistik med syfte att ifrågasätta miljöforskarnas slutsatser.

Denna lovsång till det strikt vetenskapliga klingar lätt falskt emot beskrivning av forskningen inom gästprofessorns område "Teknik och samhälle" på Malmö Högskola:
Kunskapssynen är pluralistisk, dvs. olika perspektiv skall kunna brytas i en forskningsprocess där forskarens personliga utgångspunkter öppet deklareras.

Proffstyckande upphöjt till vetenskap. Fast klassiskt skitkastande på vad man anser är obehagliga tyckare.