2003-12-18

Allt är vårt felÅterigen har Lunds Universitet klämt fram en stollig skribent. Denna gång är det Staffan Lindberg som i Sydsvenskan hävdar att skulden för världens muslimska extremetism är vår. Eller, ja, USA:s.

Reaktionen på den stora förändringen är lika mycket ett sökande efter en hållpunkt i traditionen som en framåtblickande utopi.[...]

Den religiösa och kulturella fundamentalismen i den muslimska världen är alltså inte en intern "uppfinning" utan snarare ett starkt uttryck för just den totala konfrontation som nu äger rum. Attacken på Irak ledde därför snabbt till en nästan total anti-västlig mobilisering i den muslimska världen.

Lindberg blundar hårt och försöker glömma exempelvis Israel, Bali och de senare attentaten i Istanbul och mot de konstruktiva irakier som vill arbeta som poliser.

Fast egentligen är religionen inte alls involverad, utan det är snarare teknikfixering som förenar.

Teknikfixering? Ja, han skriver så:

[Reaktionen mot förändring] är nu tydlig i de länder som möter utvecklingen som en extern kraft, en västerländsk ångvält där allt det "goda" blandas med allt det "onda". Det är ingen tillfällighet att det är ingenjörer och naturvetare som är bland de mest aktiva i de fundamentalistiska rörelserna.

Häpnadsväckande.