2003-09-20

Ikoner


Ett par av demokratins förkämpar från "det nya Europa"har publicerat sina tankar om relationerna med Kuba.

Europe ought to make it unambiguously clear that Castro is a dictator, and that for democratic countries a dictatorship cannot become a partner until it commences a process of political liberalisation.

Jojo, säg det till Frankrike.