2003-09-14

Idag kan ingen göra mer än sin plikt


Så har jag ännu en gång uppfyllt mitt medborgerliga ansvar och röstat i ett allmänt val. Det känns bra. Jag la min röst för frihandel, för samarbete, för den europeiska tanken, för ett aktivt deltagande, för att bryta den svenska von oben-attityden inom internationell politik, för införandet av Euron. Och för att det vore riktigt ball att byta pengar.

Det finns inga rättigheter som inte också medför skyldigheter, och jag har aldrig förstått de som frivilligt avstår från att rösta - vare sig det är lathet, självvald uppgivenhet eller av obskyra ideologiska skäl.

Att inte utnyttja rösträtten är att avstå från möjligheten att tycka. Snacka går ju, men idag är verkstaden öppen.