2003-08-06

Sånt händer, liksom


Det som är mest beklämmande i den här artikeln är resignationen, det passiva konstaterandet och indirekta accepterandet.

Det är en spegling av samhället i stort. Det handlar om ökad användning av alkohol och droger och om ett allmänt normförfall.


Nej, det är inte alls representativt för "samhället i stort".

En person som kastar sten mot ett passerande tåg (eller en buss för den delen) har sprängt ett antal tydliga moraliska spärrar. Skyll inte på samhället; skyll på den som plockar upp stenen, siktar på på tåget och kastar.

I miniserien Nürnbergrättegången på STV nyligen konstaterade en karaktär att "total avsaknad av empatisk förmåga" var så nära definitionen av ondska han hade kommit.