2003-08-22

Illamående


Efter att ha sprängt en buss med oskyldiga människor i luften har de omänskliga hathetsarna mage att meddela att man bryter vapenvilan eftersom en av anstiftarna likviderats. Det är helt sjukt.

Men lundaakademiker under ledning av Radio Islam-vännen Jan Hjärpe ska i dagarna besöka representanter för Hizballah - Allahs Parti - i Libanon och Syrien. Det har mött berättigad kritik.

Hizballah är en mångfacetterad rörelse med bland annat en politisk gren, en social gren och en väpnad gren. Dessa grenar behöver ibland inte ha någon formell anknytning till varandra.

I samma andetag försvarar sig Leif Stenberg genom att jämföra med granskning av nynazister, Sinn Fein, Anwar Sadats mördare och ultraortodox judisk fundamentalism. Uppenbarligen är han medveten om att Hizballah inte är guds bästa barn, om uttrycket tillåts.

Forskarassistent Stenberg har skrivit en artikel publicerad på nätet.

En ofta bortglömd dimension i de islamistiska rörelserna är deras sociala arbete på lokal nivå. I syfte att bygga modeller för hur ett islamiskt samhälle kan fungera och samtidigt utmana korrupta stater har t.ex. libanesiska Hizbullah byggt upp ett eget skolväsende. Det kan alltså röra sig om att driva skolor, ungdomsverksamhet, bostads- och arbetsförmedlingar samt att hjälpa befolkningar i krissituationer. Dessa aktiviteter, som utförs av bland annat palestinska Hamas och islamiska räddningsfronten i Algeriet, är modeller för det övriga samhället och exempel på hur ett framtida islamiskt samhälle kan fungera.

Ah, Hamas' skolor och barnhem, ja. Hur många gånger har vi inte hört det? Deras omsorg för barnen.