2003-08-27

Fundamentalism och exhibitionism


Detta är en intressant artikel av "arabvärldens främste poet" Adonis som jag lyckats missa, men som den andra Jenny tipsade om (direktlänken till 2jenny verkar funka sådär, ska peka till 6/8).

Varför betraktar fundamentalistiska muslimer öppenheten i sina nya hemländer enbart som ett tillfälle att demonstrera sin egen instängdhet och isolering, sin emigration inom själva emigrationen? Det är ju tack vare denna öppenhet som de alls befinner sig där. Och när de sedan väljer att uttrycka sin tro genom slöjan eller genom att bära skägg, är det främst islam de förgriper sig på, som de reducerar till yta och form. De talar om för världen att islam inte är mer än ett slagord, en simpel ritual.


Det självvalda utanförskapet och markeringen av olikheten ser Adonis som "ett symboliskt uttryck för viljan till separatism. Och det betyder: vi vägrar att integreras."


Den ger inte så många förklaringar eller svar, men ställer en del kloka frågor. Och det är skönt att som omväxling få höra resonerande muslimer.

Hur var det nu med religiösa symboler tv-hallåor?