2003-08-06

Bygg själv Edra båtar!Det är påfallande många sökningar efter "ritning", "båt" och "eka" som landar på Drullestigen efter att jag berättat om att jag tänkt bygga en båt nästa sommar.

För alla er presumtiva båtbyggare: John Svenssons barnbarn säljer ritningar till flera båtmodeller.

Och kom ihåg att det inte krävs så mycket verktyg enligt John:
Mången båt har blivit byggd med tillhjälp av ganska primitiva verktyg. Med yxa, såg och hammare har man knåpat samman sin farkost; hyvel har inte alltid funnits att tillgå.
Man bör emellertid ha litet större anspråk på sitt arbete. Det skall nämligen "putsas", annars kallas det slarv. Jag tillägger därför: hyvel, stämjärn, borr, passare och lod, vilket senare man kan göra av en liten tyngd och ett snöre, samt en meterstock.

Briljant. Inget slarv här inte.