2003-07-28

Museial ledning


Sydsvenskan kör just nu en ambitiös reportageserie av Eskil Fagerström om arbetssituationen på Malmö Museer. Med reservation för Sydsvenskans historia av vinklade företagsreportage så verkar det faktiskt vara något osunt.

Massiv personalomsättning, stresssjukskrivna medarbetare, flertal (anonyma) vittnesmål om missförhållanden, avgångsvederlag för att kunna gå förbi turordningsreglerna. Och till det en chef som menar att "relationen mellan arbetsgivare och anställd aldrig varit bättre".

Personligen tror jag att en stor del av förklaringen gavs redan i den första artikeln:
Samtliga funktionschefer på museet är idag internrekryterade, samtliga har tidigare varit fackordförande.

Nyckeln är facket.