2003-07-13

Helgarbete


Det verkar som att helgredaktören på SVT:s text-tv har gått på journalisthögskolan.

UTRIKES Publicerad 12 juli

USA lyckades ändra på Belgiens lag

Belgien har beslutat att ändra på sin krigsförbrytarlag, efter hårda påtryckningar från USA. Lagen gav Belgiens domstolar makt att pröva förbrytelser var de än begicks. Något som till exempel kunde drabba USA:s president George W. Bush efter Irakkriget.

Beslutet är kontroversiellt eftersom det visar USA:s makt över enskilda EU-länder.

Att just Belgien är så viktigt för USA beror även på att landet hyser Natos högkvarter i huvudstaden Bryssel.


Vilka begränsningar är föreslagna (men ännu inte beslutade i den belgiska senaten)? Jo, om "det misstänkta brottet inte skett i Belgien, om den misstänkte brottslingen inte är belgier eller befinner sig i Belgien och om offren inte är belgier eller vistats i Belgien under de senaste tre åren" så får åklagaren avgöra huruvida åtalet ska lämna vidare åtalet till den anklagades land - allt enligt DN.

Naturliga begränsningar, kan tyckas. Annars kan ju Belgien anklagas för en imperialistisk kultursyn som vill trycka på allehanda diktaturer sin kapitalistiska världsbild, skulle exempelvis Castro anklagas.

Men det som är påfallande i SVT Text:s notis är hur tydligt skribentens värderingar lyser igenom. Och denna helgvikariens andra dag är förstautrikesnyheten att "Stödet för Bush minskar i USA", till 59%.