2003-06-20

Veckans Bengt Ohlsson


Jag har aldrig kastat tops i toan, eftersom jag fattar att de inte kommer att lösas upp på samma sätt som de saker som ska hamna där, utan måste krattas upp och samlas ihop av någon tjomme på ett reningsverk nånstans. Och jag låter hellre honom ta en kaffepaus än att tvingas stå och rota efter mina öronpetare som jag likaväl kan flytta till sophinken själv.
Och jag tycker det är extremt obehagligt att ha en gapande toastol enögt gloende på mig när jag borstar tänderna, så jag fäller alltid ner locket. Nu vet ni det.
I England är råttorna på stark g.
Det var veckans mening.
Trevlig midsommar!