2003-05-27

Ömma primadonnor


Vilgot Sjöman och Claes Eriksson stämmer TV4 för att kanalen visat två av deras högst mediokra filmer med reklamavbrott.

TV4, som inte får skattemedel à la SVT, visar reklam för att kunna sända tv utan kostnad för tittarna. Tycker man som filmregissör illa om reklam får man i förhand villkora att filmen ska visas oredigerad, eller låta bli att sälja sitt verk till kommersiella kanaler.