2003-05-08

Ministern klampar in


Marita Ulvskog entledigar styrelseordföranden i Sveriges Radio. Det luktar lite unket; en politiker avsätter styrelsens ordförande för att... ja, för att styrelsen har låtit sig påverkas politiskt.

Jag kan delvis förstå Ehrenkronas uttalande om att hon inte vill bli syndabock. Å andra sidan - hon borde bli tydligare med sin version av vad som hänt, för nu är ministrar involverade. Kulturministern:

Vi har naturligtvis ett ansvar. Det var i och för sig ett annat parti som kom med namnförslaget (moderaterna), men det var vi som fattade beslutet och det är därför som jag måste fatta beslut om att entlediga henne när det inte fungerar.


Så är man både ansvarstagande, frånskyllande och handlingskraftig på samma gång. Grundorsaken till problemet - att styrelsen inte står fast vid sina beslut utan vissa ledamöter faller undan - lämnas därhän. Jag ser fram emot boken om dessa turer.

Socialdemokraten och TV-VD:n Christina Jutterström säger till pappers-DN:
Det är mycket viktigt att det snabbt blir en ny styrelse som inte uppfattas som politisk - utan helt oberoende av politiska, ekonomiska och andra maktsfärer


Hehe.