2003-05-08

Blognytt


Hey, Xipe är länkad från Little Green Footballs! Grattis!

Och Klipspringer ska sluta. Det vore ju synd. Vi har alla funderat över syftet med att blogga, men se det som ett sätt att göra världen bättre.