2003-05-05

Att styra från baksätet


Den underskattade och petade Bo Lundgren skrev i söndags på den politiska nationalscenen DN Debatt om moderaternas framtid. Han ger en skön uppsträckning av de maktsugna miljöpartiflirtande rödflaggeviftarna i folkpartiet:

Anpassligheten är borgerlighetns värsta synd. När taktiken är att vara en avbild av de socialistiska partierna blir vi bara olika färgstarka kopior som försöker tävla mot originalet.


Politik är en bransch med värderingar som handelsvara. Den som står fast vid, och argumenterar för, sina värderingar har allt att vinna i det långa perspektivet.

Och Lundgren fortsätter sin dans på tiljorna med ett klassiskt liberalt konstaterande:

Det som lägger grunden för ett generöst och öppet samhälle är i stället förutsättningar för alla människor att skapa sig en bättre framtid av egen kraft. [...] Vuxna människor med hälsan i behåll skall inte behöva bidrag för att klara sin försörjning.


Så sant. Samhällets uppgift är inte att göra, utan att möjliggöra.

I Ekots lördagsintervju kunde man höra Riksskatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand. Han sa en del dumt, en del klokt, men hänvisade till resultatet av en enkätundersökning: "När vissa ungdomar tror att barnbidraget betalas ut av FN måste vi undervisa dem." (Citerat ur minnet)

Lundgren säger samma sak: "Det måste göras klart för människor att det är deras egna pengar som sprids av politikerna, inte gåvor från staten."

Det är ingen slump att till synes självklara sanningar är nyheter för många. Det jag inte förstår är varför Rörelsen vill bygga en samhällsordning som vänder människor bort från verkligheten så länge som möjligt.