2003-04-10

Ännu en mikroöverraskning


De kamouflageklädda männen och kvinnorna från USA och England firas på Iraks gator. Det är en härlig syn och fantastiska bilder - väntade, vackra, välkomna.

På svenska nyheter är kriget redan färdigt. Klappat och klart. För att visa vilken stor dag det var igår förlängdes Aktuellt till en timme! Nu ska landet byggas upp, och den svenska vänstertyckarbilden är... paradoxal. Självfallet ska FN nu administrera återuppbyggnaden av Irak. Fast ibland ska bara alliansens krigande medlemsstater betala. Dock: alla ska få ta del av oljeaffärerna. Men intäkterna ska gå till det irakiska folket.

Nyheten ligger i att vissa ifrågasätter totalansvar hos detallraheligasteochofelbara Förenta Nationerna, snarare än att några regeringar förutsätter att FN ska få ens tycka till i frågan efter att "världssamfundet" togs till fånga och förlamades av Frankrike, Ryssland och Kina.

Det som är bland det mest påfallande med detta krig är att det i mikroperspektivet utvecklas i stort sett tvärt emot vad analytiker och journalister tror. I makroperspektivet får vi alla rätt - en överväldigande seger för den moraliska, tekniska och strategiska övermakten. Men i detaljerna en massa överraskningar; från hur kriget inleddes till hur länge Bagdad var omringat och "belägrat".

Det är därfår svårt att sia om framtiden. Under tiden kan vi titta på jublande irakier, bäva för vad för råttbon som dyker upp under stenarna som vänds, men kanske inte ropa hej riktigt än.