2003-04-28

Bra karl reder sig självI söndagens Sydsvenskan finns ett reportage om föreningen Trygg i Bjärnum, ett modernt medborgargarde som finns, iakttar och rapporterar. En av medlemmarna slår det ömma huvudet på den rostiga spiken:
Jag slutade som ordningsvakt och avundas inte det arbete dagens poliser har. I själva verket skulle det behövas minst en polis med lokalkännedom i varje by häromkring. Men i väntan på det måste vi själva slå vakt om vår trygghet. Det gör vi nu.


Bjärnum norr om Hässleholm har 2800 invånare.

När staten inte lyckas sköta ens nattväktarstatens minimala uppgifter blir resultatet extremt frustrerande, och den naturliga slutsatsen att välfärdsstaten uppenbarligen gapar över på tok för mycket och borde begränsa sina ambitioner. Lite och bra hellre än mycket och dåligt.

Polisen i Malmö hoppas efter åtgärder planerade till hösten kunna utreda ungdomsbrott inom de lagstadgade sex veckorna.

När medlemmar av den uppväxande generationen blir utsatta för brott finns långsiktiga vinster att tydligt visa att systemet fungerar. Det stärker rimligen tilltron till rättssamhället hos brottsdrabbade unga medborgare på väg in i samhället. Desto allvarligare att man, trots uttalade ambitioner, inte lyckas följa upp detta inom ens rimliga tider.

Resultatet blir farligt: dubbelt besvikna drabbade ungdomar; dubbelt nöjda kriminella slynglar. Extrapolera det, och framtiden ser dyster ut.