2003-03-31

Vår nya, vackra världMikael Hörnqvist, forskare och idéhistoriker vid Uppsala Universitet drar en i en understreckare i Svenska Dagbladet den inte alldeles dramatiska slutsatsen:

"Mycket tyder på att gårdagens politiska visdom - som lärde att hoten mot den globala säkerheten bäst avvärjs genom maktbalans och överläggningar i FN:s säkerhetsråd - under de nya säkerhetspolitiska förhållanden som uppstått till följd av attentaten den 11 september är att likna vid politisk dårskap."


Inte bara politisk dårskap, utan i praktiken självmord skulle jag säga. Men vad säger då de svenska statsvetarna, vad är dagens politiska visdom?

Hörnqvist ser en möjlig framtida maktbalans mellan USA, internationell media och den globala "fredsrörelsen".

Tack till Xipe för artikeltipset. Kanske är det dags att hålla ett öga på Svenska Dagbladet igen.