2003-03-10

Våldets apostlar i MalmöI helgen utnyttjade en grupp maskerade illgärningsmän i Malmö det öppna samhället genom att misshandla poliser och håna oss samhällsmedborgare som väljer att leva i samhället, inte utanför.

Detta är personer som beundrar våldet, som ser väpnad konflikt som ett mål likaväl som ett medel och som arbetar upp en glöd och ett engagemang för destruktiva syften som närmar sig religiöst. Dessa personer är inte intresserade av att diskutera, drivs inte av förnuft eller resonemang. Deras drivkraft är hat och våld, och de hymlar inte med det. De diskuterar inte med ord utan med spottloskor.

Detta gjordes under vämjeliga paroller som "Kvinnors Intifada" och "Feminism Terrorism". Och som så ofta när packet är ute på gatorna hade få förutom ledarna reflekterat över syfte, metod och mål.

Det är inte naivt, det är förbi det. Dessa personer komer aldrig att åstadkomma något skapande, deras enda sätt att påverka är att förstöra. Destruktion är den valhäntes kreativitet.