2003-03-03

Vad vilja Karon Möredösk?


Det har tagit hus hos Thorvald.

Jag har tidigare kritiserat personer med åsikter som kännetecknas att de är emot det ena och det andra, men inte för just någonting. Dessa negativt definierade åsikter har jag hittat hos bland annat Irakkrigsmotståndare : man är emot George Bush, emot Tony Blair och emot Saddam Hussein (i raskt falnande geist, dock). Men vad är man egentligen för?

Nu, efter att jag tryckt på lite i monarkifrågan, har Thorvald gått igenom mina tidigare inlägg och anser att jag kastar sten i glashus. Jag, om någon, är negativt definierad - och paradoxalt så dessutom: "inte för krig och mot krigsmotstånd".
Uppenbart är att jag har misslyckats med att förmedla mina ståndpunkter, och jag tackar för möjligheten och tillfället att förtydliga mig. Som Thorvald säger: "Redovisa gärna dina argument också."

Först: visst kan man vara emot ett militärt ingripande i Irak. Det finns flera mer eller mindre respektabla anledningar till ett sådant ställningstagande, exempelvis:
  • man tycker inte att planen för Irak post-Saddam är tillräckligt utvecklad och internationellt förankrad;
  • man anser att lösningen på Irak-frågan måste vara en del av ett större helhetsgrepp på hela Mellanösternfrågan, framför allt Israel-Palestina-frågan;
  • man oroar sig för terrorattacker, för stämningarna på den arabiska gatan och för stabiliteten i hela regionen/arabvärlden vid ett krig;
  • man uppfattar det som att frågan har hetsats fram, att människors oro inte har respekterats och att det är för tidigt att börja diskutera krig;
  • man ser inget problem med Irak, inget trovärdighetsproblem för FN och tror att allt löser sig till det bästa om man låter allt vara;
  • man ser den muslimska världen i allmänhet och arabvärlden i synnerhet som någonting säreget, som inte västerlandet ska försöka taffla med utan bäst lämnas till andra muslimer;
  • man vänder sig som pacifist reflexmässigt emot all våldsanvändning;
  • man är ett franskt statsägt oljebolag som månar om sina koncessioner i Irak;
  • man menar att Bu$h är en puckad pappas pojke och att repukelikkkanerna är ute efter OLJAN och att förtrycka araber;
  • man tror att USA är satan själv och tycker att alla otrogna är judiska hundar som borde hängas.
Säkert finns det fler; tips emottages tacksamt.

Men: "Vad vilja Karon Möredösk?" Varför tycker jag det är rätt att förbereda ett militärt ingripande i Irak? Det finns flera skäl.

Jag värnar om FN:s auktoritet och trovärdighet.
FN är, trots sina klara brister och svagheter, ett bättre sätt att organisera världssamarbetet än alternativet: en mer anarkistisk värld där våldsamhet och styrka ger inflytande. Jag tror på frihandel, jag tror på demokrati.
Om inte FN tillåts mena vad man säger kommer organisationen att bli totalt irrelevant, en parentes, ett andra Nationernas Förbund, och internationella relationer kommer att bli ett bilateralt virrvarr.
Om inte FN kan sanktionera sina regler är FN meningslöst. All världens diktatorer, potentiella och reella, tittar nu på FN. Jag vill inte att Saddam Hussein ska vinna över FN.

Jag vill att Irak ska göra sig av med sina massförstörelsevapen.
Irak har ett sällsamt brutal styre och utgör ett konstaterat hot emot sina grannländer, sina egna invånare och emot omvärlden.
Usama Bin Laden är ett exempel på en villig distributör av resultatet från Iraks WMD-program.

Jag vill att den demokratiska världen ska segra i kriget mot terrorismen.
Det är gott om destruktiva krafter, och det är alltid svårt för dem som vill väl att sätta emot med kraft. Men jag är orolig för vad vi har att vänta i framtiden om vi inte börjar dra gränser, och hålla fast vid dem.

Jag vill låta Iraks folk leva i frihet och demokrati.
Saddam Hussein bygger sitt välde på hot, och verkställda hot. En Saddam Hussein utan WMD kommer inte att klara det interna trycket från sina medborgare.

Jag hoppas att detta är ett första steg emot att åter börja uppfylla potentialen i arabvärlden.
Det skulle kunna vara så bra, men så länge samtliga arabvärldens länder är diktaturer kommer inte människors kreativa förmåga till sin rätt.

Jag har också vid ett flertal tillfällen kommenterat och länkat till andras sansade och sakliga argument för ett militärt ingripande. Det är bara att klicka.