2003-03-05

Röda klichéer


Skeptikern, som gett sig själv diagnosen Bushfobiker, redogör varför han är "mot kriget i Irak men för en förändring i sagda land."

Det handlar om att USA har en gömd agenda och för stort inflytande, att massförstörelsevapen kan hamna hos terrorister och att irakierna själva bör störta Saddam Husseins regim. Det mesta förhållandevis resonabelt, om än enögt.

Men så kommer ett stycke som detta, under sjuttiotalsvänsterrubriken "Regimförändring är bra, om det sker på Iraks villkor":
"Dock måste FN gå in och styra upp maktintressena i ett post-Saddam styre så att inte storföretagen i 'det fria väst' lägger vantarna på allt. Det måste ske en stark kontroll så att inte det Irakiska folket förlorar ännu mer på att vara fria, än vad de förlorade med Saddam som ledare. Export från Irak måste gynna folket - inte enbart de som importerar från Irak."


Bevare mig väl - har hela världen blivit marxister!? Eller har journalistkårens värderingar smugit sig över till floskelbanken? Eller har Skeptikern tappat perspektivet?