2003-03-28

Om Demokratisk ImperialismI senaste Policy Review tar Stanley Kurtz en färd till Indien för att hitta en historisk förebild till demokratiseringen av Irak.

Kurtz ställer sitt hopp till två saker, återvändande liberaliserade exilirakier och "blandstyre" för att få ett på kort sikt stabilt och på lång sikt demokratiskt Irak. Blandstyre, en blandning av auktoritär despotism (eller amerikansk ockupation, som vänstern kommer att kalla det) och gradvisa demokratiska reformer.

Samtidigt bjuds vi på en intressant skildring av skillnaden i synsätt på reformer i Indien mellan den kulturkonservative Edmund Burke och utilitaristen James Mill.

"Both schools understood what modern Americans forget: that too-rapid democratization in the absence of cultural prerequisites can be dangerous."


Det var sonen och liberalen John Stuart Mill som skulle ge sig på försöket att hitta en väg framåt, och göra det genom att minska skillnaderna dem emellan.

Den nutida parallellen till diskussionen om Irak finns där:

"The lesson in all this is that there is no single correct way of democratizing Iraq. Some elements of the Bush administration prefer to work through traditional Arab elites, while others remain intent on relatively rapid democratization. (No doubt, both positions are considerably more nuanced than this.) So the nucleus of two competing administrative schools for a postwar occupation is already in place. Only time will tell how to plot a course between the two approaches. [...]
John Stuart Mill’s administrative flexibility and synthesis is the model."


En period under en "upplyst imperialistisk despot" är, enligt J.S. Mill, övergångslösningen för ett "ociviliserat" samhälle som ska demokratiseras. Det är alltså inte illiberalt, utan en förutsättning för att lyckas utveckla ett liberalt samhälle.

Det är ingen enkel fråga. Men den är ack så viktig.

"An American occupation of Iraq would be motivated and justified as self-defense. The dual advent of nuclear proliferation and terrorism has made the creation of an authentic democratic culture in the Arab world essential to the survival of the West."


Vi tvingas ställa in oss på att det kommer att ta tid. Sann demokrati växer fram långsamt. Det går inte att bomba fram demokrati, men det är ibland nödvändigt att bomba bort demokratins hinder. Låt oss hoppas att den fria världen löper hela den långa, taggiga och slaka linan ut.