2003-03-03

Liberaler mot monarkin


Xipe är ingen passionerad motståndare till monarkin, men hade han fått rösta hade han röstat nej. Och han skriver klokt:
"Det är dock med argument grundade i moralen man skall föra duellen. Det är mycket möjligt att det rent av är ekonomiskt för Sverige att behålla kungen som statschef, men det hör liksom inte hit. Sysslar man med pragmatism så tror man inte på någonting, allt blir tillåtet. Är vi konsekventa mot de ideal vi håller för höga, som tog västvärlden upp ur dess misär i en välfärds-, produktions- och kunskapsökning som världen aldrig sett make till, så har inte monarkin någon existensiell rätt, annat än som privat finansierad historisk kuriosa."

Dessutom stjäl han just det Moberg-citat jag sparat till ett kommande inlägg!

Men det är en intressant fråga - hur får man liberaler att se vikten av statsskicket? Hur får man människor att tänka vilka symbolvärden som sänds ut? Monarkin är en hämsko för den entreprenöriella energin i Sverige - och jag tror att man underskattar vikten. Monarkin är skadlig, men vi vill inte se det.