2003-03-04

För sakens skullThorvald har ett par frågor beträffande mina argument.

Jag säger "Jag värnar om FN:s auktoritet och trovärdighet" och Thorvald undrar om det betyder att jag anser att USA och Storbritannien ska respektera ett eventuellt nej i FN:s säkerhetsråd till ett krig mot Irak.

Först, FN:s trovärdighet hänger på hur man lever upp till sina åtaganden i Irak-frågan. Att hota med serious consequences och sedan göra ingenting vore ett för FN fatalt misstag. Jag hoppas inte vi kommer till den punkten.

Frågan vad som händer vid "ett eventuellt nej i FN:s säkerhetsråd till ett krig" är svår, hypotetisk och långt mer komplex än så.

Att Irak stöjder palestinska självmordsbombare är varken en ny- eller hemlighet. Att Usama Bin Laden ser sig enad med "socialisterna i Irak" i kampen mot västvärlden har vi också fått veta via ett blurrigt ljudband. Och att de regimer som stöder terrorism, vilka de än är, följer utvecklingen noga och hoppas på en "fredlig lösning" i Irak med Saddam kvar vid makten är knappast underligt.

Slutligen: historien är fylld av exempel på folkliga demokratiska omvälvningar som genomförts med militärt tryck utifrån eller med krig. Bomber och granater för fred och frihet, om man så vill.