2003-03-04

Bollspel


Klipspringer har fått nys om vetenskapliga rön från Sverige: att fotbollar på Mars flyger åt fel håll!

Jag skulle tro att det handlar om att skruvar blir annorlunda. Exempelvis, tjongar man till en fotboll mest på högersidan böjer bollbanan av till vänster. Det finns ett otal briljanta frisparksmål som kan användas som illustration för detta. Samma spark på Mars hade däremot fått bollen att skruvas åt höger.

Däremot vågar jag inte ge mig ut på att förklara varför, men förmodligen involverar förklaringen atmosfärens täthet, lyftkraften på flygplansvingar och friktionen mellan boll och luftmolekyler. En gissning är att atmosfären på Mars är så tunn att lyftkraften (som vill dra bollen åt vänster) blir mindre än friktionen mot luftmolekylerna (som vill dra bollen åt höger).

Hey, vad begär ni egentligen? Det är ju innebandy REAL som är min sport.