2003-03-28

Att skyffla problem


Peter Wolodarski skriver på dagens ledarsida i DN att en sänkning av sjukersättningen blir oundviklig när arbetsgivarna tvingas omförhandla de avtal som betalar upp sjukersättningen till 90% i och med att de tvingas stå för 25% av sjukpenningen, ett ämne som jag kommenterade igår.

"Arbetslivsminister Hans Karlsson har vid olika tillfällen försökt försvara denna nyordning, bland annat genom att konstatera att de personer saken gäller redan står sist i alla anställnigsköer. Och visst: handikappade, kroniskt sjuka och äldre kvinnor har det inte lätt på dagens arbetsmarknad. Men det är knappast ett argument för att ytterligare försvåra deras situation."


När den avtalade uppförsäkringen försvinner sjuker ersättningen till många sjuka från 90% till 80%, och minskningen av sjukfrånvaron följer naturligtvis. Det fina i kråksången är att regeringen behöver inte stå till svars för att ha minskat ersättningsnivåerna.

"Hans Karlsson kan fortsätta att säga att 'de sjuka ska inte jagas'. Och när invändningarna halgar är det bara att svära sig fri och svara att det minsann var näringslivet som gjorde det mindre lönsamt att vara borta från jobbet."


Regeringens dilemma var: hur sänker man ersättningen, utan att få skulden för att sänka ersättningen? Wolodarskis teori om regeringens lösning är intressant.

UPPDATERING: Regeringen drar tillbaka förslaget. För denna gång.