2003-03-13

Att korsa RubiconLee Harris har skrivit en med rätta uppmärksammad artikel på Tech Central Station: Our World-Historical Gamble. Hans grepp på internationell politik är bredare än de flestas.
"Unless we are prepared to look seriously at the true stakes involved in the Bush administration's coming world-historical gamble, we will grossly distort the significance of what is occurring by trying to make it fit into our own pre-fabricated and often grotesquely obsolete set of concepts."

Med den inledningen ger sig Harris ut och söker förstå varför Irakfrågan är så svår. Han menar att det inte bara är nationalstaten och det nationella självbestämmandet som håller på att bita sig i foten, nej:
"The liberal world system has collapsed internally: there is no longer a set of rules that govern all the players. [...] Self-determination at the level of the nation state may entail complete loss of freedom and dignity at the level of the individual - and all in the name of liberalism. "

Det är oro- och tankeväckande och förmodligen värt er uppmärksamhet.
"The motivations of those who want to murder us are not complicated: To watch an American city go up into a fireball is its own reward.
This is the lesson that 9/11 should teach us in dealing with the fantasists of the Islamic world. A fantasy does not need to make any sense - that is the whole point of having one."

Att begränsa det nationella självbestämmandet som George Bush har gjort (att se stater som skyddar och hjälper terrorister som legitima mål, policyn med föregripande angrepp, att efteråt bygga upp demokratiska stater från grunden) är, menar Harris, det enda sättet att rädda den liberala världsordningen från sin inneboende paradox.
"If we permit every honorific state to pursue the acquisition of WMD under the cover of national self-determination, this will spell the end of the liberal world order as we now know it, and will mark a steep descent into a Hobbesian world of nightmarish proportions."

Lösningen är neo-sovereignity från USA:s sida. En form av världspolis, om man så vill, eftersom USA är de enda som kan göra det.
"The implementation of the fashionable myth that all violence is equally immoral and reprehensible would inevitably result, in a typical dialectical reversal, in the Hobbesian state of universal war."

(Vissa av tankegångarna går att applicera även på den svenska välfärdsstaten.)
Det är det mest intressanta jag läst sedan Power and Weakness av Robert Kagan.

Lee Harris får avsluta:
"Our aim is simple. It is to make the Islamic fantasists respect the dictates of reality. If they wish to compete with us, if they wish even to be our enemies, we will accept that, as we accepted this situation with the Soviet Union during the Cold War. But they must be made to accept the basic rules of play - rules that are accepted by the rest of mankind, from the U.S. to Communist China."