2003-02-21

Vem säger mest nej?Klipspringer spekulerar:
"En trolig utveckling är väl emellertid att säkerhetsrådets majoritet inklusive EU till slut, under amerikansk press, finner att Irak inte uppfyllt 1441 och att en militäraktion är oundviklig. Detta beslut kommer troligen att stoppas av Ryssland och China varpå USA och England kommer att handla på egen hand."


Intressant att notera att K. ser Kina och Ryssland som de länder som kommer att sätta sig längst på tvären. Törs man fråga varför?

Jag för min del tror snarare att Frankrike och Tyskland kommer att fortsätta att ge EU och FN problem (se mitt inlägg från i onsdags) och vara mindre mottagliga för amerikansk diplomati än både Ryssland och Kina.

Ryssland för idag en påtaglig kamp emot muslimsk terrorism och kan därmed rimligt motivera hårdhanskar för att åstadkomma en avväpning av Irak.

Kina har Nordkorea att tänka på, och kontakterna mellan Washington och Peking i denna fråga kommer förmodligen leda till att Kina inte lägger något veto i Irak-frågan i utbyte mot ett begränsat amerikanskt militärt stöd till Sydkorea.

Många har raljerat över att USA negligerar Nordkorea men talar maktspråk med Irak, och menar att det (som allt annat) hänger ihop med olja. Men glöm inte att Nordkoreas förhandlingsposition är fundamentalt annorlunda än Iraks: landet har kärnvapen som antagligen skulle kunna nå Seoul eller Tokyo. Och få betvivlar att stollarna där skulle avhålla sig från att använda dem om de blev militärt pressade. Det är ju just därför som Irak måste förmås att avrusta innan Saddam lägger vantarna på en bomb! Det har inte gått att prata med Irak tidigare; det kommer definitivt inte att gå att prata med ett kärnvapen-Irak.