2003-02-18

Förenade Anti


Jonas Söderström på Blind höna menar i inlägget "Styrka är okunnighet" att DN:s ledarskribent Maria Carlshamres argument om hur Hitler hanterades av brittiska duvor och hökar på trettiotalet är "bestickande".

Själv menar Söderström att kärnfrågan är "om det i varje läge är rätt att slå till först", alltså huruvida argumenten för en föregripande, pre-emptive, attack mot Irak är giltiga.

Jonas Söderström verkar vara som många andra på vänsterkanten negativt definierad: han är emot väldigt mycket, men för just ingenting. Han är emot både Bush och Saddam: "Vad Carlshamre gör med sin retorik är ju att neka oss möjligheten av en inställning som inte är Bushs och inte Saddams."

Men vilken inställning är det? Att Saddam Hussein ska fortsätta tyglas med sanktioner och inspektioner, ytterligare kanske tolv år?

Usama Bin Ladens senaste meddelande till världen, en unken blandning av religiöst svammel och blint hat innehöll bland annat följande passus (översatt och publicerat i Kvällsposten):
"Så oavsett om socialistpartiet och Saddam överlever eller inte, måste muslimer i allmänhet, och irakier i synnerhet, förbereda sig för det heliga kriget och skaffa ammunition och vapen. Detta är en föreskriven plikt. [...]
Att strida under icke-muslimsk fana är förbjudet. Det ska vara klargjort att muslimer ska slåss för Guds sak. Den som strider för Guds ord strider för Guds sak. Men om muslimernas intressen under rådande omständigheter sammanfaller med socialisternas br vi föra en gemensam kamp mot korsfararna, trots att socialisterna är otrogna. [...]
Att det finns gemensamma intressen är inte till skada. Muslimernas strid mot bysantinerna sammanföll med persernas intressen. Och detta var inte till skada för Profetens följeslagare."


Det hade varit enkelt för Saddam Hussein att undvika krig genom att helt enkelt uppfylla de olika resolutionerna från Säkerhetsrådet. Men Hussein vill inte, han lurar, bedrar, manipulerar, förvillar, maskar och myglar. Under tiden vet inte Söderström och hans gelikar vad de vill, bara vad de inte vill.