2003-02-19

Frankrikes mål: att lägga ner NATO?


I en veckogammal Metro som jag missat listade Ulf Nilsson fyra outtalade skäl för Frankrike att agera som man gör:
- Frankrike är det största oljelandet i Irak,
- Frankrike har betydande ekonomiskt utbyte med Irak,
- Jacques Chirac vill inte uppröra Frankrikes arga unga muslimska män,
- Chirac vill vara Europas Stora Ledare.

Liknande analyser, om än i mildare ordalag, finns på flera ställen runt om på webben. Tesen om unga muslimer var dock ny för mig. Tre nycklar: fransk ekonomi, fransk inrikesrealpolitik och fransk prestige. Jag håller i stort sett med, men jag tror ibland att strategin går längre än så.

Jag har ett tag funderat på om inte Frankrikes mål helt enkelt är att söndersplittra NATO. Genom att sänka alliansen (man ändå delvis redan står utanför) slipper man en stor del av USA:s formella inflytande i Europa, och vägen till fransk dominans öppnar sig - särskilt om man kan dra med sig utrikespolitiskt handlingsförlamade EU-giganten Tyskland. Frankrike-Tyskland blir EU:s interna motor, enbart Frankrike blir ansiktet och rösten utåt. De NATO-stater som ännu inte är med eller på väg in i EU, Island och Norge, är försumbara både ekonomiskt och geopolitiskt. Turkiet, kan någon invända, kan knappast sägas vara på väg in i EU. Men vi har ju tidigare fått höra att Turkiet inte passar in i den franska bilden av Europa.

Allt eftersom tiden går blir Chiracs agerande allt mer bisarrt, kanske eftersom saker inte går hans väg.

Chirac vill leda ett Europa som räknas som en supermakt och som kan stå emot USA. Att han då blir marginaliserad av "nya Europa" är förnedrande.

Den starkaste symbolen för Frankrikes internationella inflytande är deras permanenta plats i Säkerhetsrådet. Det är därför ironiskt att Frankrikes agerande underminerar Säkerhetsrådets och FN:s relevans i världspolitiken.

Ett försök att splittra NATO kan bli en rejäl Pyrrhusförlust för Frankrike med tanke på insatsen, för tro inte att Washington och London kommer att låta Chirac ro iland med det. Senaste NATO-beslutet fattades utan Frankrikes medverkan.