2003-02-14

Dagens Bengt Ohlsson: "Schysstobertarna med Robin Hood-glansen"


Fredag. Economist-dag. Denna fredag är dessutom varannan-vecka-fredag, dvs Bengt Ohlsson-dag. Kort sagt, en dag bättre lämpad för läsande än för skrivande.

Men en kort notis om dagens stora händelse - den andra rapporten inför Säkerhetsrådet av UNMOVIC sedan inspektionerna återupptogs. Än viktigare än själva rapporten, är förvisso rapporteringen om rapporten. Ett exempel:

SVT Text:

Blix: Inga massförstörelsevapen funna
IAEA: Nödvändigt att fortsätta arbeta
DR1 Text:
Blix ønsker mere samarbejde af Irak


Och den efterföljande diskussionen mellan Jarl Alfredius och Stig Fredriksson var ett skämt. Ibland kan man undra om svenska journalister verkligen har tagit del av samma rapport som våra grannar i väster.

Mitt intryck av Hans Blix som alltför svag och undfallande gentemot Irak kvarstår dessvärre.
"At the meeting in Baghdad on 8 and 9 February, the Iraqi side addressed some of the important outstanding disarmament issues and gave us a number of papers, e.g. regarding anthrax and growth material, the nerve agent VX and missile production. [...] Although no new evidence was provided in the papers and no open issues were closed through them or the expert discussions, the presentation of the papers could be indicative of a more active attitude focusing on important open issues."


Läs noga. UNMOVIC fick papper. Intetsägande papper, men enligt Blix kan det faktum att irakierna gav UNMOVIC papper tyda på "a more active attitude". För det första ligger det knappast i Blix' uppdrag att tolka Iraks inställning, och för det andra har Irak presenterat just intetsägande papper gång efter annan.

I övrigt får vi veta att Irak har utvecklat missiler med större räckvidd än tillåtet, att man bygger testramper för än kraftigare missilmotorer, att man har återuppbyggt av inspektörerna förstörda förbjudna verktyg för missiltillverkning, att man vägrar dokumentera sin påstådda förstörelse av mjältbrandssporer och VX-ingredienser och att man i många fall inte samarbetar på det sätt som inspektörerna önskar.

Avslutningen ger en bra sammanfattning:
"If Iraq had provided the necessary cooperation in 1991, the phase of disarmament – under resolution 687 (1991) – could have been short and a decade of sanctions could have been avoided. Today, three months after the adoption of resolution 1441 (2002), the period of disarmament through inspection could still be short, if 'immediate, active and unconditional cooperation' with UNMOVIC and the IAEA were to be forthcoming."


I mitt lexikon betyder "immediate" omedelbar. Denna fars kan fortsätta i evigheter utan att leda någonvart, och kommer så att göra om diktatorn i Bagdad får bestämma. Varje reell och potentiell diktator tittar just nu på FN. Låt dem inte få anledning att glädjas.

Missa absolut inte heller dagens Bleat från James Lilek!