2003-02-17

Brev till SVT:s ledning
Till: VD, Programdirektör, Chef Nyheter och Fakta, Chef Fakta
Cc: Redaktörer för Aktuellt, Rapport, Agenda
Ärende: Transkriptioner av nyhets- och samhällsprogram
Datum: Måndag 17 februari 2003 kl 08:29:33

Hej.
Jag heter Karon Möredösk och driver en liten webtjänst med kommentarer kring samhällsfrågor. Du får detta mail eftersom jag hoppas att du vill svara på min fråga om utskrift av SVT:s program. Om du inte är rätt person att kontakta ber jag om överseende.

Mina frågor är:

- Finns transkriptioner, utskrifter av SVT:s program allmänt tillgängliga på WWW eller på annat sätt?

- Om inte, anser du att det finns någon poäng i att göra transkripitioner av vissa progam tillgängliga, exempelvis på WWW?


Sveriges Television står för en ansenlig del av svenskarnas nyhets- och samhällsrapportering, men finns inte med i den textbaserade diskussione i samma utsträckning. Som exempel kan tas Agenda från i söndags (16 februari), med en bred täckning av Irak-krisen, eller de expertkommentatorer i Aktuellt/Rapport vars åsikter ofta presenteras som vore de fakta.

Polemiken och diskussionen kring TV-program håller sig dock till TV-krönikörernas programtyckande om ofta bredare upplägg än sakinnehållet; det är en förlust att SVT inte är med i just diskussionen i större grad.

TV-mediets styrkor är uppenbara; nackdelarna är att tittaren inte ges någon tid för kritiskt, reflekterande tänkande. Läsaren av en text kan lägga den ifrån sig för en stunds eftertanke; ett avlyssnat samtal är svårare att "pausa" och i efterhand näst intill omöjligt att kommentera utan risk för felciteringar.

Jag tror det är här vi har den främsta anledningen; för att kunna argumentera mot någonting måste man först kunna analysera argumenten, och det blir svårt utan pausknapp. Och även om videon har använts, blir referatet i så fall inte mer än andrahandsuppgifter.

Med transkriptioner av SVT:s nyhets- och samhällsprogram tillgängliga hade diskussionen underlättats avsevärt.

De program som vore primära för transkriptioner är de inhemskt producerade nyhets- och samhällsprogram som Aktuellt, Rapport, Agenda, REA, Kulurnyheterna, Uppdrag granskning, Mediemagasinet etc. Men låt oss som exempel använda Agenda från 16 februari.

- Finns transkriptioner av SVT:s program (exempelvis Agenda 17/2) allmänt tillgängliga på WWW eller på annat sätt?

- Om inte, anser du att det finns någon poäng i att göra transkriptioner av vissa program tillgängliga, exempelvis på WWW?


Vänligen,


Karon Möredösk