2003-02-21

Att frukta döden


En artikel som jag sparat ett par dagar är Taking the Terror Cult Seriously, främst för att jag inte hade så höga förväntningar.

Huvudlinjerna är som följer: västerländska demokrater, arvtagare till Hobbes, delar tron på följande tes:
All men have the exact same proportionate fear of violent death, and that because such a fear is equally distributed, men all have the exact same motive to renounce violence.


Istället för ararki och den starkes lag är det bättre att avhända sig vissa friheter och överlåta dem på en överhet, staten, eftersom vi annars hade fått leva i ständig oro för att grannen ska banka ner oss och ta över vårt hus.

Denna fundamentala tes formulerar John Stuart Mill såhär:
The only porpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.
John Stuart Mill, On Liberty 1859


Med dagens fiende till demokratierna gäller inte detta resonemang; helt enkelt för att de inte är, med Mills ord, civiliserade:
At the siege of the Moscow Theater one of the terrorists put this all quite plainly: "We will win because you fear death more than we do."

As Hobbesian liberals, we in the West do not like to contemplate this unpleasant truth, for it undercuts the foundation of all our faith in reason. For as long as I fear death less than you, I do not need to reason—for I am still willing to fight for what I want; and if I am confident that you will not fight back, then I know I will eventually get what I want.

Reason is what men begin doing once they have decided not to kill each other any more. It occurs when men have exhausted violence as a means to settle their difference, and this point is reached only when both parties are equally afraid of the consequences of continued violence.

But suppose one side is teaching its children to glory in violent death, while the other side is teaching its children the horrors of collateral damage in times of war, then what side do you suppose will prevail?


Read the whole thing, som de säger.

Nu är det allt helg. Ha en trevlig sådan.