2003-02-25

Ansvarsförflyttning


Sydsvenskan publicerar idag en TT-artikel medan Dagens Nyheter på papper har utvecklat gårdagens webreferat av Svenska Dagbladet. Det gäller enmansutredaren Anita Gradins förslag om förändringar av barnbidraget. Det är på det hela beklämmande läsning.

Barnbidraget föreslås inte höjas, som tidigare sagts, utan förlängas: från 16 till 18 år.

I DN citeras Anita Gradin:
"Föräldrar har försörjningsansvar för ungdomar upp till 18 år och därför borde de också få barnbidrag."


Det något som är avigt när försörjningsansvar innebär rätt till bidrag.

Idag får alla upp till 20 år som studerar på gymnasium studiebidrag tio månader om året. Detta föreslås utökas till tolv månader om året, eftersom "det är svårt att få sommarjobb".

Den nuvarande politiken att alla, oavsett om man har klarat grundskolan eller inte, ska tryckas in i gymnasiet innebär att svenskar får bidrag från de föds tills långt efter att de är myndiga. När dörrarna in till Systembolaget öppnas är det kanske tänkt att verkligheten ska ta över.

En av de få sanktioner som gymnasieskolor har kvar gentemot elever som skolkar är att dra in studiebidraget. Detta föreslås tas bort. Men regler utan sanktioner är skrivna i vatten.

Är det någon som kan förklara tankegångarna för mig?

Finns det ingen inom vänstern som extrapolerar sina egna förslag? Som tänker?

Folkpartiets näste partiledare Jan Björklund är den som citeras i alla tidningarna, kanske för att han skickade ut ett pressmeddelande redan igår.

UPPDATERING: Jag ser att Skeptikern delar mina åsikter om Gradins förslag.